ข้อสอบ

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
วิชา วิทยาศาสตร์ ป. 6 จำนวน 50 ข้อ

You must specify a text.
You must specify an email address.
You must specify a text.
You must specify a text.

ข้อสอบทีเด็ด ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

โดย อ.ป้อม Asci Tutor

You must specify a text.
You must specify an email address.
You must specify a text.
You must specify a text.